Hoppa till innehåll
Media

Annakaisa Iivari ny avdelningschef för social- och hälsovårdsministeriets avdelning för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.37
Pressmeddelande 265/2022

Torsdagen den 17 november utnämnde statsrådet Annakaisa Iivari till avdelningschef för social- och hälsovårdsministeriets avdelning för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga. Iivari tillträder posten den 1 december 2022. Utnämningen är tidsbunden till och med den 30 november 2027.

Iivari har sedan 2017 varit chef för enheten för gemensamma tjänster vid social- och hälsovårdsministeriet. Innan dess var hon chef för gruppen för klienter och personal vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster 2012–2017. Iivari har tjänstgjort vid social- och hälsovårdsministeriet sedan 1991. Hon har en magisterexamen i hälsovård.

SHM:s avdelning för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga ansvarar för ärenden som gäller social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer, funktionshinderservice och tjänster för äldre, social och medicinsk rehabilitering samt främjande av social välfärd, funktionsförmåga och hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Dessutom ansvarar avdelningen för samordningen av statsunderstödsverksamheten vid ministeriet samt för understöd som beviljas för främjande av hälsa och social välfärd ur avkastningen av penningspel.

Tjänsten söktes av 20 personer.

Mer information

Veli-Mikko Niemi, kanslichef, [email protected], tfn 0295 163 425

Tillbaka till toppen