Hoppa till innehåll
Media

Sjukförsäkringsavgifterna fastställda för 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.59
Pressmeddelande 268/2022

Statsrådet har fastställt procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för 2023.

Sjukvårdsavgifterna

År 2023 är den försäkrades sjukvårdsavgift 0,60 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen. Den avgift som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,57 procent. 

Avgifterna för arbetsinkomstförsäkringen

Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är 1,53 procent. Avgiften är 0,19 procentenheter högre än 2022.

Den dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare är 1,36 procent av löne- och företagarinkomsten om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och företagarinkomsten är minst 15 703 euro. Avgiften är 0,18 procentenheter högre än 2022. Om det sammanlagda beloppet av löne- och arbetsinkomsten är mindre än 15 703 euro, tas det inte ut någon dagpenningsavgift.
 
Den tilläggsfinansieringsandel som ska betalas 2023 av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är 0,23 procent. Detta är 0,09 procentenheter mer än 2022.

Statsrådet fastställer avgiftsprocentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna årligen genom statsrådets förordning. Denna förordning träder i kraft i början av 2023 och är i kraft till utgången av 2023.

Mer information: 

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen