Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i tillsynen enligt arbetarskyddslagen med syftet att minska lönedumpningen och problemen med inomhusluften

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.54
Pressmeddelande 270/2022

I propositionen föreslås det att lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen ändras. Det föreslås att arbetarskyddsmyndighetens befogenheter att utöva tillsyn när det gäller lönedumpning ska utvidgas. Dessutom föreslås det en skyldighet att anmäla problem med inomhusluften i byggnader till arbetarskyddsmyndigheten.

Förslaget om att utvidga arbetarskyddsmyndighetens befogenheter att övervaka lönedumpningen innebär att myndigheten kan ge arbetsgivaren en skriftlig uppmaning och ett förpliktande förvaltningsbeslut och förena skyldigheten med vite. Förfarandet kan tillämpas i situationer där arbetsgivaren är skyldig att betala den lön som förutsätts i lagen och det allmänbindande kollektivavtalet, där grunderna till lönen och lönebeloppen anges tydligt. Arbetarskyddsmyndigheten ska dock inte avgöra hur lönekonflikter ska lösas.   

För att kunna ingripa effektivare i lönedumpning föreslår regeringen förutom utvidgningen av uppmaningsförfarandet att arbetarskyddsmyndighetens skyldighet att polisanmäla också ska gälla bedrägeri- och ockerbrott enligt strafflagen. När anmälningsskyldigheten utvidgas kan man i större utsträckning beakta eventuella brottsrekvisit som kan tillämpas på fallen vid förundersökningarna. 

Med de lagändringar som utvidgar arbetarskyddsmyndighetens befogenheter att utöva tillsyn strävar man efter att effektivisera iakttagandet av bestämmelserna om arbetstagares löner på arbetsmarknaden och att trygga arbetstagarnas ställning. Syftet är också att förebygga att minimilönenivån försummas i stor utsträckning på arbetsmarknaden. Dessutom vill man bidra till en effektivare bekämpning av den grå ekonomin. 

”Regeringen har förbundit sig att utreda metoderna för att ingripa i lönedumpningen. Genom att effektivisera arbetarskyddsmyndighetens befogenheter och mera aktivt bedöma lönedumpningsfall som bedrägeri eller ockerbrott enligt strafflagen tar man ett stort steg framåt i bekämpningen av lönedumpning och ojämlikhet på arbetsmarknaden”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen

Regeringen föreslår också lagändringar som bidrar till att minska problemen med inomhusluften.  Arbetarskyddsmyndigheten ska i fortsättningen vara skyldig att anmäla alla missförhållanden i byggnaders inomhusklimat och underhåll till kommunens hälsoskydds- och byggnadstillsynsmyndigheter. Syftet med lagändringen är att förebygga hälsoproblem som uppkommer på grund av inomhusklimatet genom ett effektivare informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna.   

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juni 2023.

Mer information:

Jarno Virtanen, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen