Hoppa till innehåll
Media

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp år 2023 på samma nivå som tidigare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.56
Pressmeddelande 261/2022

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,50 procent av lönen. I arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie görs en separat höjning på 0,03 procentenheter för att kunna finansiera det ändringsskydd som träder i kraft år 2023. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är då 0,52 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 251 500 euro. För den del som överstiger detta lönebelopp är premien 2,06 procent av lönen.

Nästa år är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,75 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,52 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är 0,52 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 251 500 euro. För den del som överstiger detta lönebelopp är premien 1,22 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,52 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 251 500 euro. För den del som överstiger detta lönebelopp är premien 1,52 procent av lönen.

Gränserna för lönebeloppen i fråga om självriskpremien ändras så, att full självriskpremie tas ut av företag vars lönebelopp är minst 36 024 000 euro. Självriskpremien tas inte ut av företag vars lönebelopp är högst 2 251 500 euro. 

De gränsbelopp för lönesummorna som gäller skyldigheten att betala omställningsskyddspremie ska justeras så att de motsvarar lönekoefficienten för år 2022. 

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs kalenderårsvis.

Mer information

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 0295 163 180, [email protected]

Tillbaka till toppen