Pressmeddelanden

EU:s hälsovårdsministrar sammanträder i Paris

SHM
Pressmeddelande 12.4.2005 12.00

Narkotikasituationen i Finland en aning bättre

SHM
Pressmeddelande 8.4.2005 9.45

Två nya läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 18.3.2005 13.00

Ändringar i lagen om försäkringsbolag föreslås

SHM
Pressmeddelande 17.3.2005 12.00

Familjevåldet angår alla

SHM
Pressmeddelande 15.3.2005 7.14

EU:s arbets- och socialministrar samlades i Bryssel

SHM
Pressmeddelande 3.3.2005 15.00

Pensionsstöd till långtidsarbetslösa

SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 13.20

Arbetsgivaren skyldig att utreda vibrationer i arbetet

SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.10

Pensionsstöd till långtidsarbetslösa

SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.10

Leila Kostiainen utnämnd till statssekreterare

SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.07

Kompletterande utbildning för socialvårdspersonalen

SHM
Pressmeddelande 27.1.2005 12.00

Elektroniska patientjournaler tas i bruk

SHM
Pressmeddelande 25.1.2005 9.22