Pressmeddelanden

Kaste-pengar till sex olika projekt

SHM
Pressmeddelande 31.10.2008 7.30

Regeringen stärker pensionsanstalternas solvens

SHM
Pressmeddelande 17.10.2008 8.27

Alla socialskyddstjänster från ett och samma ställe?

SHM
Pressmeddelande 13.10.2008 10.01

Elektroniska pensionsutdrag tas i bruk år 2009

SHM
Pressmeddelande 9.10.2008 11.20

SHM stöder organiseringen av krisarbetet i Kauhajoki

SHM
Pressmeddelande 24.9.2008 11.10

Ministrar i trim främjar hälsan

SHM
Pressmeddelande 17.9.2008 15.15