Hoppa till innehåll
Media

Ny förordning preciserar studerandes rätt att arbeta inom hälso- och sjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2008 12.00
Pressmeddelande -

Från och med juni 2008 förutsätts medicine studerande i regel ha studerat i fem år innan de får utföra läkaruppgifter eller tillfälligt vara verksamma i uppgiften som jourhavande läkare. De som studerar till sjukskötare får tillfälligt sköta en legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter om de har utfört två tredjedelar av sina studier med godkänt resultat. Statsrådet gav torsdagen den 14 februari förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Rättsskyddet för alla som studerar inom hälsoområdet förbättras då rätten att vara verksam i yrkesutbildade personers uppgifter och handledarens skyldigheter preciseras. Kommunen eller samkommunen bör utnämna en legitimerad yrkesutbildad person att leda och övervaka studeranden. Handledaren bör sätta in studeranden i de nya rutinerna, följa med studeranden på eget initiativ och ingripa vid behov.

Patientsäkerheten förbättras också då handledningen och övervakningen av studerandena preciseras. Det är arbetsgivarens skyldighet att utvärdera studerandenas färdigheter och förutsättningar samt definiera arbetsbeskrivningen, ansvar och andra skyldigheter i detalj. Dessutom bör arbetsgivaren kontrollera att studierna är godkända. Även om studeranden har rekryterats via ett bemanningsföretag måste hälsovårdsenheten själv utvärdera studerandens förutsättningar att sköta arbetsuppgifterna.

Vid en verksamhetsenhet för specialsjukvården eller en bäddavdelning vid en hälsovårdscentral kunde medicine studerande få vikariera läkare redan efter det fjärde studieåret. Då en medicine studerande vikarierar en jourhavande läkare måste han eller hon stå under omedelbar ledning av en läkare, som har ansvar för studeranden.

Förordningen

För mer information: regeringsråd Riitta-Maija Jouttimäki, SHM, tfn (09) 160 73806 och biträdande direktör Tarja Holi, Rättskyddscentralen för hälsovården, tfn (09) 7729 2102

Tillbaka till toppen