Hoppa till innehåll
Media

Finländarna får säga sitt om reformen av den sociala tryggheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2008 8.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet arrangerar en diskussion om reformen av den sociala tryggheten på diskussionsforumet www.dinasikt.fi från 4 februari till 2 mars. Webbdiskussionen erbjuder framförallt medborgarna en chans att berätta på vilket sätt det finländska socialskyddet bör förnyas.

Avsikten är att väcka diskussion åtminstone med följande teman:

- På vilket sätt kan det finländska socialskyddet göras mer flexibelt och enkelt ur kundens synvinkel?
- Vilka är de största missförhållandena i det finländska socialskyddet enligt dig?
- Med vilka metoder blir det lönsamt att ta emot ett jobb under alla omständigheter?

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä svarar för reformen av den sociala tryggheten. Reformen bereds av den så kallade SATA-kommittén vars ordförande är Markku Lehto. Medlemmarna i såväl kommittén som i dess sektioner består av representanter från förvaltningsområdet, arbetsmarknadsorganisationerna och tredje sektorn.

Minister Hyssälä chattar

Medborgarna får diskutera med minister Hyssälä på diskussionsforumet dinaskt.fi tisdagen den 19 februari klockan 10.30-11.30. Temat för diskussionen är: Hur bör det finländska socialskyddet förnyas.

Sporrande och rättvist socialskydd för alla

Regeringen har börjat jobba med totalreformen av den sociala tryggheten. Syftet med reformen av den sociala tryggheten är att göra det lönsamt att vid alla tillfällen ta emot ett jobb, minska fattigdomen och garantera en tillräcklig grundtrygghet i alla skeden av livet. Dessutom vill regeringen att hela socialskyddssystemet blir mer enkelt och klart.

Reformen förverkligas gradvis och de första propositionerna ges till riksdagen senast under höstsessionen 2008. Förslaget om en ny social trygghet skall vara färdigt inom år 2009.

Under våren arbetar SATA-kommittén fram sitt förslag om brådskande reformer. Lagstiftningen som hänför sig till dessa reformer förnyas först.

Hundra olika sociala förmåner

Folkpensionsanstalten administrerar och betalar de förmåner som hör till den sociala tryggheten. Lagstiftningen består av tiotals olika lagar och benämningarna på de olika förmånerna är närmare hundra. Förmånerna avviker sig från varandra på grund av att de har kommit till under årens lopp och utsatts för diverse förändringar. För att få en uppfattning av hur den sociala tryggheten bör utvecklas krävs en noggrannare helhetsgranskning av lagstiftningen.

Mer information om reformen av den sociala tryggheten finns på social- och hälsovårdsministeriets webbsida: http://www.stm.fi/Resource.phx/sve/ansva/stryg/reformen/index.htx

För mer information: ordföranden för SATA-kommittén Markku Lehto, tfn (09) 160 73881, 050 555 1333, informationschef Taina Pieski, tfn (09) 160 73983, 050 535 1574

Tillbaka till toppen