Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet förnyar sin organisation

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2008 11.55
Pressmeddelande -

Arbetsfördelningen vid social- och hälsovårdsministeriets (SHM) hälsoavdelning och familje- och socialavdelning förändras. I framtiden svarar den ena avdelningen för social- och hälsovårdstjänsterna, den andra för främjande av välfärd och hälsa. Statsrådet gav förordningen om social- och hälsovårdsministeriet i dag torsdagen den 7 februari.

Med reformen vill man understryka att social- och hälsovården måste förbli en enhetlig helhet och att strukturerna för främjande av välfärd och hälsa bör förstärkas. Syftet med reformen är att lägga tyngdpunkten på det förebyggande arbetet samt att få till stånd nya handlingsmönster vid ministeriet och ute på fältet, för att kunna svara på det växande behovet av service samt dämpa tillväxten. Kommun- och servicestrukturreformen förutsätter en ny form av styrning vid ministeriet. Dessutom förändrar reformeringen av central- och regionalförvaltningen resultatstyrningens strukturer.

SHM:s verksamhetsområde har förändrats under de senaste åren och ministeriet har fått ta emot nya uppgifter genom såväl nationella beslut som beslut på EU-nivå. Dessutom bör SHM klara av att uppfylla de produktivitetsmål som statsrådet har beslutat om.

Från och med den 1 maj 2008 får de två avdelningarna nya namn: avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och avdelningen för social- och hälsovårdstjänster.

För mer information: kanslichef Kari Välimäki, tfn (09) 160 73763, 050 559 9177

Tillbaka till toppen