Hoppa till innehåll
Media

Minister Wallin i FN: En könssensitiv budget förbättrar kvinnornas ställning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2008 7.18
Pressmeddelande -

”Med en könssensitiv budget kan vi på ett effektivt sätt förbättra kvinnornas ställning och främja jämställdheten både nationellt och internationellt. I Finland införlivades analys av könskonsekvenserna i beredningen av statsbudgeten från och med början av år 2007”, konstaterade jämställdhetsminister Stefan Wallin i sitt tal i New York den 27 februari.

Då ett könsperspektiv införs i beredningen av budgeten bryts gamla mönster. Till exempel har en indelning av statistiken enligt kön redan fört med sig ny och meningsfull information. Det är även god ekonomiförvaltning att ta ett könsperspektiv i beaktande, eftersom det hjälper till att rikta resurserna på ett bättre sätt. Målsättningen är att alla tjänstemän som bereder budgetförslag aktivt skall främja köns- och jämställdhetsintegrering. I ett senare skede, då man analyserar hur budgeten har förverkligats, analyseras också könskonsekvenserna.

”Män och kvinnor bör ha lika möjligheter inom livets alla områden. Vi har ännu en lång väg att gå innan de internationella förbindelserna uppfylls. Det bör riktas mer resurser till finansieringen av åtgärdsprogrammen”, sade minister Wallin.

Minister Stefan Wallin leder den finländska delegationen som deltar i FN:s kvinnokommissions 52:a session. Mötet inleddes den 25 februari i New York. Vid mötet diskuteras bland annat hur flickors och kvinnors ställning kan förbättras och hur jämställdheten mellan könen kan förstärkas.

För mer information: överinspektör Eeva Raevaara, tnf 050 358 1289 och specialmedarbetare Martina Harms-Aalto, tfn 040 596 0029

Tillbaka till toppen