Pressmeddelanden

Ungas rökning och alkoholkonsumtion har minskat

SHM
Pressmeddelande 26.6.2013 6.00

En betalningsdag vid utbetalning av folkpensioner

SHM
Pressmeddelande 19.6.2013 8.08

Finland visar vägen med hälsa i all politik

SHM
Pressmeddelande 14.6.2013 9.00

Finland är det tredje mest jämställda landet inom EU

SHM
Pressmeddelande 13.6.2013 8.51

Begränsningar för alkoholreklam föreslås

SHM
Pressmeddelande 6.6.2013 10.21

Mängden miljögifter i bröstmjölken minskar

SHM
Pressmeddelande 6.6.2013 6.00