Pressmeddelanden

Nytt läkemedel som ersätts
SHM
Pressmeddelande 31.10.2005 10.20
APL-indexförhöjningar för år 2006
SHM
Pressmeddelande 26.10.2005 12.25
Nordisk konferens om sällsynta sjukdomar
SHM
Pressmeddelande 26.10.2005 8.00
EU-konferens om mental hälsa
SHM
Pressmeddelande 20.10.2005 6.05
EU-konferens om ojämlikhet i hälsa
SHM
Pressmeddelande 14.10.2005 5.30
Avbytarservicen för lantbruksföretagare utreds
SHM
Pressmeddelande 10.10.2005 8.28
Förberedelserna inför en eventuell influensapandemi
SHM
Pressmeddelande 7.10.2005 9.30
Statssekreterare Kostiainen om kvinnohandel
SHM
Pressmeddelande 6.10.2005 13.00
Utkomststödets självriskandel för boendeutgifter
SHM
Pressmeddelande 6.10.2005 10.37
Konferens om kvinnor och demokrati i S:t Petersburg
SHM
Pressmeddelande 4.10.2005 7.30
Behovet av akutvård för missbrukare ökar
SHM
Pressmeddelande 21.9.2005 6.48
Nytt diabetesläkemedel ersätts
SHM
Pressmeddelande 20.9.2005 12.15