Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lantbruksavbytarnas arbetstid ordnas mer ekonomiskt

Social- och hälsovårdsministeriet
29.11.2012 11.24
Pressmeddelande -

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras. I framtiden ska de lokala enheterna fästa allt större uppmärksamhet vid att servicen ordnas ekonomiskt och att avbytarnas arbetstid utnyttjas effektivt.

Skyldigheten för lantbruksföretagare som arbetar på samma gård att ta ut semester samtidigt gäller i regel gårdar vars husdjursproduktion omfattar högst 20 husdjursenheter. I dag är antalet 15. Skyldigheten gäller oberoende av antalet husdjursenheter även de gårdar på vilka företagarnas sammanlagda arbetstid för de nödvändiga göromål som hör till skötseln av lantbruksföretaget har uppskattats till högst nio timmar. Antalet samtidiga semesterdagar höjs från nuvarande 16 till 20.

Dessutom höjs grundbeloppet för den timavgift som tas ut för vikariehjälp från nuvarande en euro till tre euro. Beroendet mellan timavgiften och LFöPL-arbetsinkomsten för mottagare av vikariehjälpen lindras. Ändringarna jämnar ut skillnaderna mellan de högsta och lägsta timavgifterna och ökar avgiftsinkomsterna för vikariehjälpen.

Vikariehjälp för vuxenutbildning beviljas endast för utbildning som anknyter till lantbruksföretagarverksamheten. Ändringen gäller vuxenutbildning för högst 15 dagar om året.

Regeringens föreslog torsdagen den 29 november att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen.

Lagen träder i kraft den 1januari 2013.

Mer uppgifterRiitta Kuusisto, regeringssekreterare, tfn 0295 163 401, [email protected]

Tillbaka till toppen