Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Färdiga läkare kan arbeta med studeranderättigheter före legitimation

Social- och hälsovårdsministeriet
29.11.2012 11.25
Pressmeddelande -

I förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har gjorts en ändring som ska göra det möjligt för nyutexaminerade att arbeta i en yrkesutbildad persons uppgifter före och efter utexamineringen. Förordningsändringen gäller personer som inom hälso- och sjukvården utexamineras för ett yrke som legitimerad yrkesperson, såsom läkare.

Tidigare har en studerande i slutskedet av studierna kunnat arbeta som yrkesutbildad person fram till utexamineringen. Efter utexamineringen har personen innan personen har haft rätt att verka i en legitimerad yrkespersons uppgifter varit tvungen att vänta tills Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, har beviljat legitimation. Behandlingen av ansökan om legitimation hos Valvira har kunnat ta ungefär en vecka. Då har den nyutexaminerade inte kunnat arbeta som yrkesutbildad person.

I och med förordningsändringen bevarar den nyutexaminerade de s.k. studeranderättigheterna och kan arbeta i en yrkesutbildad persons uppgifter i 30 dagar efter utexamineringen fram till dess att Valvira beviljar legitimation. På den utexaminerade tillämpas alla bestämmelser som tillämpas på en studerande, såsom skyldigheten att för personen skriftligen utse en handledare.

Ändringen gäller också den som har genomgått en utbildning utomlands om personen i fråga före utexamineringen har införts som medicin-, odontologi- eller farmacistuderande i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Regeringen utfärdade statsrådets förordning torsdagen den 29 november. Förordningen träder i kraft den 1 december 2012.

Mer information

Jurist Mari Laurén, tfn 02951 63375
Regeringsrådet Anne Koskela, tfn 02951 63384Tillbaka till toppen