Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Könet ska inte påverka försäkringens pris

Social- och hälsovårdsministeriet
29.11.2012 11.23
Pressmeddelande -

I framtiden får könet inte påverka premier eller förmåner för de försäkringar som konsumenterna tecknar själva. Ändringen gäller nya försäkringsavtal samt försäkringar som förnyas årligen, till exempel skadeförsäkringar samt olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringar.

För närvarande används könet vid fastställande av försäkringspremier och försäkringsskydd för vissa person-, trafik- och bilförsäkringar, på samma sätt som ålder och hälsotillstånd. Exempelvis är livförsäkringspremierna för kvinnor för närvarande genomsnittligt lägre i Finland än premierna för män, eftersom kvinnorna enligt statistiken lever längre. Å andra sidan är männens premier för sjukkostnadsförsäkringar oftast lägre, eftersom kvinnorna oftare än männen utnyttjar hälso- och sjukvårdstjänster som täcks av försäkringen.

Behovet att ändra lagen föranleds av en dom som EU-domstolen har gett, enligt vilken försäkringspremien inte kan grundas på könet. Regeringen föreslog torsdagen den 29 november att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster den på fredagen. Lagen träder i kraft den 21 december 2012.

Mer information

Terhi Valtonen, överinspektör, tfn 0295 163 431, fö[email protected]På vår webbplats

Jämställdhet
Frivilliga försäkringar  

Tillbaka till toppen