Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2013

Social- och hälsovårdsministeriet
15.11.2012 11.21
Pressmeddelande -

Löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier blir oförändrade år 2013. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är fortfarande 0,6 procent av lönen. Arbetsgivares premie är fortfarande 0,8 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro. För den överskjutande delen är arbetslöshetsförsäkringspremien 3,2 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för delägare i företag förblir likaså på 2012 års nivå. För delägare i företag är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie nästa år 0,2 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,8 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är likaså samma som tidigare, dvs. 0,8 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro. För den överskjutande delen är premien 2,05 procent av lönen.

Den enda höjningen för år 2013 gäller arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet. Premien blir 0,8 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro. För den överskjutande delen blir arbetslöshetsförsäkringspremien 2,35 procent av lönen. Den högre arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet höjs med 0,15 procentenheter jämfört med år 2012.

Regeringen föreslog torsdagen den 15 november att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen. Lagen träder i kraft 1.1.2013.

Ytterligare information

Kirsi Päivänsalo, regeringssekreterare, tfn 0295 163195, [email protected]På vår webbplats

Socialförsäkringsavgifter

Tillbaka till toppen