Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sairausvakuutuksen säästöt toteutumassa

Social- och hälsovårdsministeriet
15.11.2012 11.19
Tiedote -

Hallitusohjelman ja huhtikuisen kehysriihipäätöksen mukaisesti valtion sairausvakuutusmenoista säästetään 153 miljoonaa euroa. Tästä summasta lääkekorvausten osuus on 113 miljoonaa, matkakustannusten osuus 20 miljoonaa ja yksityisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä maksettavien Kela-korvausten osuus 20 miljoonaa euroa. Samalla yksinkertaistetaan Kela-korvausjärjestelmää.

Hallitus esitti lakien vahvistamista torstaina 15. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.1.2013, mutta osa lääkekorvauksia koskevista muutoksista toteutetaan vasta helmikuun 2013 alusta.

Muutoksia lääkkeiden hintoihin ja potilaiden omavastuisiin

Sairausvakuutuksesta maksetaan osa potilaalle määrätyn lääkkeen kustannuksista perus- tai erityiskorvauksena. Peruskorvaus laskee nykyisestä 42 prosentista 35 prosenttiin. Jos lääke on hyväksytty erityiskorvattavaksi, Kela-korvaus on tällä hetkellä joko 72 prosenttia tai 100 prosenttia. Ylempi erityiskorvaustaso pysyy ennallaan, mutta alempaa lasketaan 65 prosenttiin. Suurimmalla osalla suomalaisista muutos lääkekuluissa on alle kymmenen euroa vuodessa.

Paljon lääkkeistään maksavien potilaiden asemaa helpotetaan alentamalla vuotuista omavastuukattoa (ns. lääkekatto) 670 euroon. Lääkekaton täytyttyä henkilö maksaa reseptilääkkeestään vain 1,50 euroa ostokertaa kohti.

Lääkkeiden hintaa lasketaan alentamalla viitehintajärjestelmän ulkopuolisten lääkkeiden tukkuhintoja viisi prosenttia. Lääkkeiden hinnan lasku hyvittää potilaille osittain myös korvausprosentin laskua, kun korvaus ja omavastuu lasketaan alennetusta hinnasta.

Euromääräiset korvaukset nykyisen taksajärjestelmän tilalle

Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksia maksetaan potilaalle yksityisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Korvausta voi saada yksityislääkärin ja -hammaslääkärin palkkiosta sekä lääkärin ja hammaslääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta. Korvausjärjestelmää yksinkertaistetaan niin, että jatkossa lääkärin ja hammaslääkärin palkkioille sekä eri tutkimuksille ja hoidoille vahvistetaan euromääräinen korvaus. Laboratorio- ja radiologisia tutkimuksia lukuun ottamatta korvaustaso pysyy ennallaan.

Tällä hetkellä korvauksen määrä lasketaan prosenttiosuutena Kelan vahvistamasta taksasta. Lisäksi asiakas maksaa tutkimuksista ja hoidoista aina kiinteän kertakohtaisen omavastuun.

Euromääräiset korvaukset vahvistaa Kela. Samassa yhteydessä Kela laskee yksityislääkärin ja -hammaslääkärin määräämien laboratorio- ja radiologisten tutkimusten korvaustasoa. Potilaalle näistä tutkimuksista maksettavat korvaukset alenevat noin kolmanneksella. Laboratorio- ja radiologisten tutkimusten tuotantohinnat ovat viime vuosina laskeneet ja tutkimuksista on korvattu potilaalle suurempi osuus kuin esimerkiksi lääkärinpalkkioista. Korvaustason lasku tuo 20 miljoonan euron säästön valtion sairausvakuutusmenoihin.

Matkakustannusten omavastuu nousee

Sairausvakuutuksesta korvataan matkakustannuksia, jotka potilaalle aiheutuvat matkasta lääkäriin, sairaalaan tai kuntoutukseen. Potilas maksaa matkastaan vain matkakohtaisen omavastuun. Matkakohtainen omavastuu nousee viidellä eurolla 9,25 eurosta 14,25 euroon. Matkakustannuksilla on myös vuosittainen omavastuu (nk. matkakatto), joka vastaa 17 yhdensuuntaisen matkan kustannuksia. Matkakatto täyttyy edelleen 17 yhdensuuntaisen matkan kustannuksista, joten se nousee 157,25 eurosta 242,25 euroon.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen, p. 0295 163192, etunimi.sukunimi[email protected]
hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, p. 02951 63196, [email protected]Muualla palvelussamme

Lääkekorvaustyöryhmä
Sairausvakuutusmenojen säästöesitys eduskuntaan (Tiedote 17.9.2012) Sairaanhoitokorvausmenojen säästöehdotus valmistunut (Tiedote 27.6.2012)

Tillbaka till toppen