Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Komissio esittää parannuksia vakuutuksenottajan kuluttajansuojaan

Social- och hälsovårdsministeriet
8.11.2012 11.29
Tiedote -

Euroopan komissio on antanut direktiiviehdotuksen, jonka tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa vakuutusalalla. Vakuutuksenottajan suojan lisäksi direktiiviehdotuksen on tarkoitus yhdenmukaistaa vakuutusten myyntiä koskevia kansallisia säännöksiä.

Direktiiviehdotuksella muutettaisiin vuonna 2005 voimaan tullutta vakuutusedustusdirektiiviä. Direktiivillä säännellään vakuutustuotteiden myyntiä kuluttajien oikeuksien varmistamiseksi. Direktiivi koskee tällä hetkellä vakuutusedustajien eli vakuutusmeklareiden sekä vakuutusyhtiöiden asiamiesten toimintaa. Komissio ehdottaa, että jatkossa direktiiviä sovellettaisiin kaikkiin vakuutusten jakelukanaviin ja se koskisi myös vakuutusyhtiöiden itsensä hoitamaa vakuutusten myyntiä ja vakuutussopimuksiin liittyvää neuvontaa.

Komissio esittää tarkennuksia muun muassa vakuutusyhtiöiden myyntihenkilökunnan ammatillisiin vaatimuksiin. Vakuutusten myynnin yhteydessä annettaville tiedoille ja myynnissä noudatettaville menettelytavoille asetettaisiin uusia vaatimuksia. Erityistä huomiota direktiiviehdotuksessa on kiinnitetty tiedonantosäännöksiin, eturistiriitatilanteisiin ja palkkiosääntelyyn.

Komissio ehdottaa vakuutusedustusdirektiivin muutoksen toteuttamista pääasiassa minimiharmonisaationa eli jäsenvaltiot voivat asettaa direktiiviä tiukempia säännöksiä kuluttajien suojelemiseksi.

Direktiiviehdotus edellyttäisi toteutuessaan muutoksia vakuutusyhtiöiden myynti- ja jakelukanavien rakenteeseen ja hallinnointiin, erityisesti IT-järjestelmiin ja rekistereihin. Komission mukaan ehdotus vaikuttaisi noin miljoonaan yritykseen Euroopassa.

Valtioneuvosto pitää direktiiviehdotusta yleisesti ottaen kannatettavana. Valtioneuvosto kannattaa komission pyrkimystä varmistaa kaikkien vakuutusten myyntikanavien tasavertaiset toimintaedellytykset, kuitenkin niin että toimijoiden erilaisuus otetaan huomioon. Valmistelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, että uudistukset parantavat kuluttajansuojaa eivätkä lisää tarpeettomasti viranomaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Euroopan komissio antoi 3. heinäkuuta ehdotuksensa vakuutusedustusdirektiivin muuttamiseksi. Valtioneuvosto päätti lähettää aiheesta U-kirjelmän eduskunnalle 8. marraskuuta.

Lisätietoja

ylitarkastaja Terhi Valtonen, p. 0295 163 431, [email protected]
neuvotteleva virkamies Tiina Granlund, p. 0295 163 426, [email protected]Tillbaka till toppen