Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pensionsförsäkringsavgifterna för lantbruksföretagare och stipendiater höjs

Social- och hälsovårdsministeriet
8.11.2012 11.31
Pressmeddelande -

Fastställandet av arbetspensionsförsäkringsavgiften för lantbruksföretagare ändras och arbetspensionsförsäkringsavgiften för lantbruksföretagare och stipendiater höjs med cirka en procentenhet. Detta innebär att den årliga arbetspensionsförsäkringsavgiften stiger med i genomsnitt cirka 210 euro.

Ändringen kommer att minska statens kostnader i anslutning till lagen om pension för lantbruksföretagare. Inbesparingen uppgår år 2013 till 14,7 miljoner euro. Staten finansierar pensionerna för lantbruksföretagare till den del försäkringsavgifterna inte täcker pensionsutgifterna.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 november att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 16 november. Lagen träder i kraft den 1 januari 2013.

Ytterligare information:

Övermatematiker Mikko Kuusela, tfn 0295 163 182, [email protected]Tillbaka till toppen