Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU vill inrätta en databas för narkotikaprekursorer

Social- och hälsovårdsministeriet
22.11.2012 11.29
Pressmeddelande -

EU vill inrätta en EU-databas för narkotikaprekursorer. Kemikalier som produceras för lagliga ändamål men som kan missbrukas för olaglig narkotikaframställning kallas narkotikaprekursorer. Narkotikaprekursorer produceras sällan av brottslingar själva utan de försöker avleda dessa ämnen från den lagliga handeln.

Syftet med den europeiska databasen är att förenkla medlemsstaternas rapportering av beslag och stoppade sändningar av ämnen som klassificerats som narkotikaprekursorer. Därtill vill man upprätta ett europeiskt register över de aktörer och användare som innehar tillstånd eller registrering för att lagligt sälja eller använda dessa ämnen inom EU. På detta sätt kunde man bekräfta lättare än för närvarande att aktörernas verksamhet är laglig.

Man vill i synnerhet åtgärda att ättiksyraanhydrid, som är den viktigaste narkotikaprekursorn för heroin, avleds från handeln inom EU för framställning av narkotika. Ändringsförslaget syftar till att utvidga registreringskravet så att det förutom dem som släpper ut ämnet på marknaden även omfattar slutanvändare av ämnet, såsom företag och forskningsinstitut.

Övervakningen av import- och exporttillstånd harmoniseras

Narkotikaprekursorer exporteras också olagligt till länder utanför EU-området. Nu vill man harmonisera bestämmelser som gäller ansökan om export- eller importtillstånd för dessa ämnen samt förfarandena för att bevilja, avslå, dra inoch återkalla ett sådant tillstånd på EU-nivå.

Till exempel efedrin och pseudoefedrin, som är de viktigaste prekursorerna för framställning av metamfetamin, är föremål för kontroller på internationell nivå och EU-nivå, men läkemedelspreparat som innehåller dessa ämnen kontrolleras däremot inte genom förordningar om narkotikaprekursorer när de exporteras från eller transiteras genom unionen. Syftet med ändringsförslaget är att övervaka utbudet av efedrin och pseudoefedrin som ingår i läkemedel i export, import och transit mellan unionen och tredjeländer.

Statsrådet beslutade torsdagen den 22 november att genom två U-skrivelser överlämna kommissionens förslag till ändring av förordning EG nr 273/2004 och förordning EG nr 111/2005 om narkotikaprekursorer för riksdagsbehandling.

Mer uppgifter

Tapani Sarvanti, socialråd, tfn 02951 63345På vår webbplats

Narkotikapolitik

Tillbaka till toppen