Pressmeddelanden

Screeningen av gravida varierar i kommunerna
SHM
Pressmeddelande 22.1.2009 14.45
Den nya läkemedelscentralen placeras i Kuopio
SHM
Pressmeddelande 19.1.2009 14.10
Läkemedelsverkets utrymmen ska inte stå tomma
SHM
Pressmeddelande 15.1.2009 13.45
Den obligatoriska lagringen av läkemedel förnyas
SHM
Pressmeddelande 30.12.2008 12.00
Höjning av barnbidrag riktas till flerbarnsfamiljer
SHM
Pressmeddelande 18.12.2008 13.00
Begränsningar av importen av tobaksprodukter som resgods
SHM
Pressmeddelande 18.12.2008 12.15