Pressmeddelanden

Legitimeringen av läkare som studerat utomlands ändras

SHM
Pressmeddelande 19.3.2015 13.45

Arbetspensionsanstalternas solvensregler förnyas

SHM
Pressmeddelande 19.3.2015 13.44

45 euros självrisk för receptläkemedel för vuxna

SHM
Pressmeddelande 19.3.2015 13.41

Spelreglerna för familjevården blir klarare

SHM
Pressmeddelande 19.3.2015 13.41

Rehabiliteringssystemet bör kunna styras bättre

SHM
Pressmeddelande 13.3.2015 11.44

SHM fortsätter beredningen av sote-reformen

SHM
Pressmeddelande 6.3.2015 13.13

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll fyller 10 år

SHM
Pressmeddelande 27.2.2015 10.21

Rätten till FPA:s medicinska rehabilitering utvidgas

SHM
Pressmeddelande 19.2.2015 13.27

Förbättringar i stipendiaternas pensionsförsäkring

SHM
Pressmeddelande 19.2.2015 13.26