Pressmeddelanden

Päivi Sillanaukee SHM:s nya kanslichef

SHM
Pressmeddelande 27.9.2012 10.48

Högre kostersättning och veterantillägg

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 9.59

Makens inkomster slutar påverka arbetsmarknadsstödet

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 9.58

Den för pappan öronmärkta ledigheten förlängs

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 9.54

Social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag

SHM
Pressmeddelande 17.9.2012 8.30