Pressmeddelanden

Lättare att sköta arbetspensionsärenden

SHM
Pressmeddelande 19.12.2003 9.00

Statsandelen till kommunerna höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.50

Pensionsnämnden tillsatt för mandatperioden 2004-2006

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.33

Barnbidraget stiger år 2004

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.30

Rätten till partiell vårdpenning utvidgas

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22

Rätten till partiell vårdpenning utvidgas

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22

Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30

Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30

Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30

Pensionsnämnden tillsatt för mandatperioden 2004-2006

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.00

De baltiska ländernas sociala trygghet ännu blygsam

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 7.00

De baltiska ländernas sociala trygghet ännu blygsam

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 7.00

Europeiskt sjukvårdskort tas i bruk i Finland

SHM
Pressmeddelande 15.12.2003 7.00

Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag stiger

SHM
Pressmeddelande 11.12.2003 12.05

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras

SHM
Pressmeddelande 11.12.2003 12.02

Beräkningsgrundsräntan för APL stiger

SHM
Pressmeddelande 10.12.2003 13.11