Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet föreslår Mikael Forss till FPA-direktör

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2004 10.40
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag föreslagit att republikens president utnämner pol. dr. Mikael Forss till direktör vid Folkpensionsanstalten från och med den 1 september 2004. Forss har skött tjänsten som tjänsteförrättande sedan november 2003. Han har varit anställd vid Folkpensionsanstalten sedan februari 2001 som chef för forsknings- och utvecklingsenheten och avdelningschef för forskningsavdelningen.

Folkpensionsanstalten har en generaldirektör och högst fem direktörer, vilka republikens president utnämner på framställning av Folkpensionsanstaltens fullmäktige. Tjänsten söktes av sju personer.

Tillbaka till toppen