Hoppa till innehåll
Media

Ministerkonferens för miljö och hälsa i Budapest

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2004 10.05
Pressmeddelande -

Den fjärde europeiska ministerkonferensen om miljö och hälsa hålls i Budapest den 23-25 juni under temat ”Våra barns framtid”. I konferensen deltar 30 hälsoministrar och 20 miljöministrar från de europeiska länderna. Från Finland deltar omsorgsminister Liisa Hyssälä.

Den osunda miljöns inverkan på barns hälsa väcker allt större oro. Över fem miljoner barn dör årligen i Europa till följd av miljörelaterade sjukdomar. I Budapest skall de europeiska miljö- och hälsoministrarna godkänna konferensens slutdokument, där man politiskt förbinder sig att arbeta för hälsosamma miljöer för barn. Världshälsoorganisationens handlingsplan för barns miljö och hälsa i Europa skall också antas vid ministerkonferensen.

Såväl i slutdokumentet som i minister Hyssäläs anförande fästs uppmärksamhet vid att de miljörelaterade hoten mot hälsan fortfarande är mycket stora i vissa europeiska länder och att man inte gjort tillräckligt för att avlägsna dem. Barnen i de olika länderna befinner sig i en mycket ojämlik situation i fråga om de miljörisker som hotar barns hälsa. Det här konstateras vara en utmaning för det europeiska miljö- och hälsoskyddssamarbetet.

I konferensens slutdokument behandlas bland annat vilken inverkan klimatförändringar, föda, kemikalier och dålig boendestandard har på barns hälsa. För att rätta till situationen behövs det bland annat gemensamt överenskomna system för uppföljning, bedömning, statistik och rapportering.

De tre tidigare ministerkonferenserna om miljö och hälsa hölls i Frankfurt år 1989, Helsingfors år 1994 och London 1999.

Ytterligare information: Mikko Paunio, social- och hälsovårdsministeriet, tfn, 050 577 19 68

Läs mera om konferensen på WHO:s webbplats www.who.org, under Events.

Tillbaka till toppen