Hoppa till innehåll
Media

Ny förordning om CMR-ämnen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2004 10.30
Pressmeddelande -

Statsrådet har den 1 juli utfärdat en ny förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen, dvs. s.k. CMR-ämnen. Till förteckningen över farliga ämnen har fogats 72 nya ämnesnamn. Utöver de nya ämnena ingår i den nya förordningen också samtliga ämnen som ingick i statsrådets beslut av den 21 juni 2000, som härmed upphävs.

Förordningen grundar sig på EG:s princip om att CMR-ämnen inte får överlåtas för privat konsumtion, eftersom de förorsakar allvarliga men för hälsan. Förutom enskilda ämnen täcker begränsningarna också alla preparat som innehåller över 0,1 procent av ett CMR-ämne.

Förordningen träder i kraft den 15 januari 2005.

Ytterligare information: konsultativ tjänsteman Juha Pyötsiä, tfn (09) 160 739 22

Tillbaka till toppen