Pressmeddelanden

Europeiskt sjukvårdskort tas i bruk i Finland

SHM
Pressmeddelande 15.12.2003 7.00

Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag stiger

SHM
Pressmeddelande 11.12.2003 12.05

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras

SHM
Pressmeddelande 11.12.2003 12.02

Beräkningsgrundsräntan för APL stiger

SHM
Pressmeddelande 10.12.2003 13.11

Lindrigare behovsprövning för arbetsmarknadsstödet

SHM
Pressmeddelande 4.12.2003 12.43

Längre tid jämkad arbetslöshetsförmån för äldre

SHM
Pressmeddelande 27.11.2003 12.54

Arbetspensionsavgifterna oförändrade nästa år

SHM
Pressmeddelande 27.11.2003 12.50

Ny lagstiftning om smittsamma sjukdomar

SHM
Pressmeddelande 13.11.2003 12.06

Arbetslöshetsförsäkringspremierna 1.1.2004

SHM
Pressmeddelande 13.11.2003 12.02

Nytt läkemedel ersätts med hundra procent

SHM
Pressmeddelande 6.11.2003 13.04

Ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SHM
Pressmeddelande 6.11.2003 12.59

Ny delegation för sjukförsäkringsärenden

SHM
Pressmeddelande 6.11.2003 12.56

APL-indexförhöjning för år 2004

SHM
Pressmeddelande 30.10.2003 13.04

Kartläggning av köer till substitutionsbehandling

SHM
Pressmeddelande 21.10.2003 10.26

Årsrapport 2003 om narkotikasituationen i EU och Norge

SHM
Pressmeddelande 22.10.2003 6.56