Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sairaankuljetusluvan saaminen edellyttää potilasturvallisuuden varmistamista

Social- och hälsovårdsministeriet
19.11.2009 11.44
Tiedote -

Sairaankuljetuspalvelut ovat jatkossa samanlaisen lupamenettelyn ja -edellytysten piirissä kuin muutkin yksityisen terveydenhuollon palvelut. Luvan myöntämisen edellytykset painottuvat lääketieteelliseen asianmukaisuuteen ja potilasturvallisuuteen. Sairaankuljetus edellyttää lupaa, ellei kyseessä ole valtion, kunnan, kuntayhtymän tai sairaalan hallinnassa olevalla sairasautolla tehty sairaankuljetus.

Lupaviranomaisen on myönnettävä lupa, jos laissa säädetyt lupaedellytykset täyttyvät. Luvan myöntämisen edellytyksinä ovat asianmukainen sairaankuljetusajoneuvo ja sen varustus sekä asianmukainen koulutus toimintaan osallistuvilta henkilöiltä.

Luvan myöntää ainakin alkuvaiheessa sen läänin lääninhallitus, jossa liikenteen asemapaikka on. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää luvan useamman kuin yhden läänin alueella asemapaikkoja omaavalle. Sairaankuljetuslupa oikeuttaa harjoittamaan sairaankuljetusta koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Sairaankuljetusajoneuvojen korvaustaksat vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella, jota tarkistetaan tarpeen mukaan yleistä kustannuskehitystä vastaavasti.

Odottaville äideille yöpymisrahaa pitkien etäisyyksien alueilla

Odottaville äideille voidaan myöntää yöpymisrahaa niistä öistä, jotka he lääkärin määräyksestä yöpyvät synnytyspaikan lähettyvillä. Sairausvakuutuslain säännöstä sovelletaan lähinnä Lapissa, jossa lähimpään terveydenhuollon yksikköön saattaa olla erityisen pitkä matka.

Hallitus esitti torstaina 19. marraskuuta yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisen vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 3. joulukuuta 2009.

Lisätietoja

Johtaja Pekka Järvinen, puh. 09 160 73800Muualla palvelussamme

Lait yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (sairaankuljetukset)

Tillbaka till toppen