Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bostadsbidraget höjs för att motsvara höjningar i hyresnivån

Social- och hälsovårdsministeriet
3.12.2009 12.14
Pressmeddelande -

Statsrådet har den 3 december 2009 gett en förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2010. De maximala boendeutgifterna höjs med 0,51 euro per kvadratmeter i månaden (5,7 procent). Höjningen motsvarar den höjningen som har skett i bostadsbidragstagarnas hyror mellan oktober 2008 till oktober 2009. Höjningen av de maximala boendeutgifterna höjer bostadsbidraget med i medeltal cirka 8 euro i månaden.

Självriskandelstabellerna för bostadsbidraget förblir oförändrade enligt grunderna för år 2009. Det har inte skett en stegring i utgifterna för fastighetens skötsel så normerna förblir i huvudsak oförändrade. De godtagbara vattenavgifterna höjs en aning för att motsvara den genomsnittliga höjningen av kostnaderna.

Enligt uppskattningar höjs det genomsnittliga bostadsbidraget från 250 euro i slutet av år 2009 till 260 euro före utgången av år 2010.

158 200 hushåll fick bostadsbidrag i november 2009. Enligt uppskattningar är omkring 160 000 hushåll bidragstagare i slutet av år 2009. Det är drygt 20 000 fler än året innan. År 2010 uppskattar man att andelen bidragstagare stiger ytterligare med omkring 14 000 på grund av det dåliga sysselsättningsläget. I slutet av år 2010 får uppskattningsvis omkring 174 000 hushåll bostadsbidrag.

Av bidragstagarna är cirka 63 procent arbetslösa hushåll, cirka 9 procent studerandehushåll och cirka 30 procent hushåll med förvärvsinkomster. Av bidragstagarna är 55 procent ensamboende men över hälften av anslagen betalas till barnfamiljer.

Behovet av bostadsbidragsanslag beräknas vara 552 miljoner euro år 2010. I år betalas stöd för uppskattningsvis 475 miljoner euro.

För mer information

specialforskare Keijo Tanner, tfn (09) 160 73768
bostadsråd Raimo Kärkkäinen, tfn (09) 160 73857

 På vår webbplats

Stöd för boende

Tillbaka till toppen