Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ersättning för stödtjänster som företagshälsovården anlitar förbättras

Social- och hälsovårdsministeriet
26.11.2009 11.49
Pressmeddelande -

Regeringen föreslog torsdagen den 26 november en ändring av lagen om företagshälsovård så att en producent av företagshälsovårdstjänster kan skaffa stödtjänster av en verksamhetsenhet i sjukvårdsdistriktet. Dessa tjänster skulle omfatta laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar samt kliniskfysiologiska undersökningar. Kostnaderna för stödtjänsterna ska i fortsättningen ersättas som en del av kostnaderna för företagshälsovården. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen på fredag.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft 1.1.2010.

Enligt propositionen ska samtliga producenter av företagshälsovårdstjänster behandlas jämlikt när stödtjänster skaffas av en verksamhetsenhet i sjukvårdsdistriktet. Laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar samt kliniskfysiologiska undersökningar är förebyggande verksamhet eller sjukvård som omfattas av företagshälsovården.

Mer information

Överinspektör Ritva Partinen, tfn (09) 160 73770
Regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn (09) 160 73854Tillbaka till toppen