Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Suomen ensimmäinen Romanipoliittinen ohjelma: Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

Social- och hälsovårdsministeriet
8.12.2009 8.30
Tiedote -

Suomen ensimmäinen Romanipoliittinen ohjelma painottaa romanien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä elämän eri osa-alueilla. Syrjimättömyys ja yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus rakentuu eri toimijoiden yhteistyöllä, jossa hyödynnetään romaniväestön omia vahvuuksia.

Nykyinen palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö antaa hyvän pohjan romaniväestön yhdenvertaisuuden edistämiselle. Peruspalveluja voidaan tarvittaessa täydentää eri viranomaisten erityistoimenpiteillä yhdenvertaisuuden toteuttamisessa. Tehokkaat ja samanaikaisesti tehtävät toimenpiteet luovat edellytyksiä romaniväestön ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen aseman kohentamiseksi. Romaniväestön yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan säilyttäen samalla romanikulttuuri ja -identiteetti elävinä. Ohjelmassa esitetään valtion talousarvioon liitettävää valtionavustusta kunnille. Määrärahalla voitaisiin kehittää kunnallisia peruspalveluja täydentäviä toimintakäytäntöjä ja tukea romanien osallistumista, kieltä ja kulttuuria paikallisella tasolla.

Koulutus avaa ovia

Romanien yhdenvertaisuus ja osallisuus toteutuvat arjessa ja paikallisella tasolla. Romaniväestön koulutukseen osallistumisen tukeminen ja yleinen koulutustason nostaminen ovat romanipoliittisen ohjelman esisijaisia tavoitteita. Koulutus avaa ovet sekä työmarkkinoille että laajemminkin yhteiskunnalliseenosallisuuteen. Koska romanilasten syrjäytyminen alkaa jo varhaislapsuudessa, syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä tarvitaan jo varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Romanien oikeus omaan kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen on turvattu perustuslaissa. Romanikieli on uhanalainen kieli, jonka osaaminen ja käyttö on vähentynyt romaniväestön keskuudessa. Romanikielen säilyminen kehittämällä muun muassa sen yliopistotasoista opetusta ja tutkimusta on romanien kulttuuristen oikeuksien toteutumisen edellytys.

Romanipoliittista ohjelmaa on valmisteltu 1.1. - 30.9.2009. Valmistelutyössä on ollut mukana viranomaisia, tutkimuslaitoksia, romanien edustajista ja Kuntaliitosta koostunut laajapohjainen työryhmä. Ohjelmatyössä on tavoiteltu käytännönläheistä, konkreettista ja kokonaisvaltaista ohjelmaa, jolla voitaisiin vaikuttaa pysyvästi romaniväestön elinolojen parantamiseen. Tavoitteena on, että Suomi nousee edelläkävijäksi romaniväestön yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisessä Euroopassa vuoteen 2017 mennessä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sarita Friman-Korpela, p. (09) 160 74308 ja
neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius, p. (09) 160 73 771.


Muualla palvelussamme Suomen romanipolittiinen ohjelma. Työryhmän esitys (STM:n selvityksiä 2009:48)
Tillbaka till toppen