Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Världsaidsdagen 1.12.2009: Hivtestning lönar sig

Social- och hälsovårdsministeriet
1.12.2009 6.19
Pressmeddelande -

Världsaidsdagen firas den 1 december. I år är det internationella temat för dagen "Universal Access and Human Rights". Syftet med temat är att betona alla smittade personers rätt till läkemedelsvård och stöd. I Finland är det nationella temat hivtestning. Det är viktigt att upptäcka smittan i tid så att personen i fråga får vård i ett så tidigt skede som möjligt.

I Finland är vården av hivinfektioner avgiftsfri och högklassig. I Finland konstateras ändå ungefär var fjärde hivinfektion då infektionen redan är långt framskriden. Prognosen är klart sämre för en infektion som konstateras i ett sent skede jämfört med en som konstateras i ett tidigt skede, trots effektiv läkemedelsvård.

Ett tidigt konstaterande är speciellt viktigt då man försöker förebygga nya hivsmittor. En betydande del av hivsmittorna sprids via personer som inte är medvetna om den egna sjukdomen. En viktig del av arbetet med hiv och en förutsättning för att förebygga smittorna är att stöda personerna som har smittats och förhindra social utslagning.

Förutsättningen för ett effektivt förebyggande och en effektiv vård av hivinfektioner är att göra det så enkelt som möjligt att testa sig. Ett avgiftsfritt hivtest kan göras på en hälsovårdsstation, även utanför den egna boningsorten och anonymt om så önskas.

Till grupper, där det förekommer ett stort antal hivinfektioner, bör erbjudas hälsorådgivning som riktar sig speciellt till dem ochmöjligheter att testa sig enligt lågtröskelprincipen.

Pauli Leinikki som är ordförande för hiv-expertgruppen inom ramen för Den nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) och THL:s projektchef Outi Karvonen överräckte expertgruppens skrivelse till omsorgsminister Paula Risikko. I skrivelsen vädjade man för att förebyggandet och vården av hiv och aids ska vara kontinuerlig.

"Detta är ett synnerligen viktigt ärende. Det centrala är att påverka attityderna och satsa på förebyggande arbete och vård. En stark stigmatisering leder till att man inte talar tillräckligt om saken" sade minister Risikko då hon tog emot skrivelsen.

Samma skrivelse överlämnades till alla ministrar som ansvarar för hiv/aids-arbetet i länderna inom den nordliga dimensionen. Den nordliga dimensionen (ND) är ett samarbete mellan EU, Ryssland, Norge och Island.

För mer information

medicinalråd Merja Saarinen, tfn (09) 160 74030På andra webbplatser

UNAIDS
Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC)
De positiva rf
Röda Korsets pluspunkter

Tillbaka till toppen