Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetet med det handikappolitiska programmet framskrider

Social- och hälsovårdsministeriet
3.12.2009 7.30
Pressmeddelande -

Handikappade personer stöter på både indirekt och direkt diskriminering i vårt samhälle. Det är möjligt och nödvändigt att med många olika metoder främja jämlikheten bland handikappade barn och deras familjer i förhållande till övriga barnfamiljer. För att korrigera missförhållandena som står i vägen för handikappade personers delaktighet i samhället krävs åtgärder inom nästan alla samhällspolitiska områden.

Respekt för handikappade personers egen vilja och åsikt, individualitet och valfrihet är hörnstenarna i den nutida handikappolitiken. För tillfället pågår beredningsarbetet av det handikappolitiska programmet. Diskussionsmöten ordnas runt om i landet och den riksomfattande tillställningen arrangerades i Helsingfors den 3 december 2009.

Den centrala utmaningen inom handikappolitiken är att trygga en rättvis ställning för handikappade personer i vårt samhälle. Det handikappolitiska programmet (VAMPO) drar upp riktlinjer för den framtida handikappolitiken. Programmet visar hur omfattande och mångformig handikappolitiken är och strukturerar de handikappolitiska åtgärderna inom olika förvaltningsområden.

Från utslagning till delaktighet

En god samhällsplanering förutsätter att kommunerna, regionerna och övriga samhälleliga aktörer samt aktörer inom den privata sektorn har tillräcklig handikappolitisk kompetens. De kommunala handikappråden fungerar som centrala, omfattande expertresurser i de kommuner och regioner där råden redan är verksamma. I fortsättningen är det viktigt att handikapprådens kompetens tas i mer omfattande bruk.

Under beredningsarbetet av det handikappolitiska programmet har man fört en intensiv regional dialog. Under hösten har diskussionsmöten arrangerats i Kouvola, Rovaniemi, Uleåborg och Kuopio.

Omsorgsminister Paula Risikko har deltagit i de regionala tillställningarna.

"Diskussionsmötena för fram enskilda människors åsikter om vilka dimensioner som är viktiga inom handikappolitiken. De handikappade personernas egen röst hörs i slutresultatet och det kan vi glädjas åt", konstaterade minister Risikko vid diskussionsmötet i Helsingfors.

Vårens diskussionsmöten arrangeras den 25 januari i Åbo och den 22 februari i Seinäjoki. Avsikten är att det handikappolitiska programmet blir färdigt i början av år 2010.

För mer information

konsultativ tjänsteman Aini Kimpimäki, tfn (09) 160 74133

 

 På vår webbplats

Ledningsgruppen för att bereda det handikappolitiska programmet

Tillbaka till toppen