Pressmeddelanden

Omsorgsminister Liisa Hyssälä till Turkiet
SHM
Pressmeddelande 4.7.2005 5.26
Maria Kaisa Aula utnämnd till barnombudsman
SHM
Pressmeddelande 29.6.2005 10.45
Villkoren för pensionsstödet preciseras
SHM
Pressmeddelande 23.6.2005 10.46
Nytt läkemedel som ersätts
SHM
Pressmeddelande 21.6.2005 12.05
Rökning i restauranger begränsas
SHM
Pressmeddelande 21.6.2005 7.44
Effektivare tillsyn över arbetarskyddet föreslås
SHM
Pressmeddelande 16.6.2005 11.05
Systemet för läkemedelsersättningar revideras
SHM
Pressmeddelande 16.6.2005 11.00
Beräkningsgrundsräntan för APL stiger
SHM
Pressmeddelande 15.6.2005 11.03
Nordiskt social- och hälsoministermöte i Tórshavn
SHM
Pressmeddelande 10.6.2005 11.00
EU:s hälsovårdsministrar sammanträdde i Luxemburg
SHM
Pressmeddelande 3.6.2005 15.30
Smoke Free Europe 2005 i Luxemburg
SHM
Pressmeddelande 2.6.2005 7.00
Familjeledigheterna utreds
SHM
Pressmeddelande 27.5.2005 12.00