Pressmeddelanden

Klientavgifterna inom social- och hälsovården justeras
SHM
Pressmeddelande 19.6.2008 11.47
Kompetenskrav för truckförare
SHM
Pressmeddelande 12.6.2008 11.55
Den sociala tryggheten för stipendiater förbättras
SHM
Pressmeddelande 12.6.2008 11.10
Cancerdrabbade bör få vård i ett tidigare skede
SHM
Pressmeddelande 9.6.2008 13.10
Reform av social- och hälsovårdsavgifterna
SHM
Pressmeddelande 5.6.2008 10.40
Daghemmen fick direktiv för säkerhetsplanering
SHM
Pressmeddelande 3.6.2008 8.30