Hoppa till innehåll
Media

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2015 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 13.44
Pressmeddelande -

Avgiftsprocentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för år 2015 har fastställts i dag den 13 november.

Den försäkrades sjukförsäkringspremie är nästa år 1,32 procent av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,49 procent. Båda premierna hålls på nivån för år 2014.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 2,08 procent, och löntagares och företagares dagpenningspremie 0,78 procent av lönen eller arbetsinkomsten. Bägge avgifterna sjunker med 0,06 procentenheter jämfört med nivån för år 2014.

I enlighet med lagen om pension för företagare är företagares tilläggsfinansieringsandel 0,13 procent det vill säga att andelen hålls på nivån för år 2014.

Sjukförsäkringsavgifterna tas ut i samband med beskattningen. Skatteförvaltningen redovisar år 2015 som premieinkomst uppskattningsvis cirka 3 631 miljoner euro till FPA för att användas för utbetalning av sjukförsäkringsförmåner. Därutöver finansierar staten kostnader för sjukförsäkringen år 2015 med uppskattningsvis cirka 1 224 miljoner euro.

Statsrådet fastställer avgiftsprocentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna genom förordning som utfärdas årligen. Den nu utfärdade förordningen träder i kraft vid ingången av år 2015 och är i kraft till utgången av år 2015.

Mer uppgifter

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 193, [email protected]Tillbaka till toppen