Hoppa till innehåll
Media

Poronhoitajien sijaisapu pysyväksi

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 13.11.2014 13.30
Tiedote -

Hallitus esittää, että poronhoitajien sijaisavusta säädetään pysyvä laki. Tavoitteena on tukea poronhoitajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä ja parantaa näin poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä.

Poronhoitajien sijaisapujärjestelmä olisi pääosin vastaava kuin vuoden 2014 sijaisapujärjestelmässä ja vuosina 2010-2012 toteutetussa määräaikaisessa kokeilussa.

Poronhoitaja voisi hankkia itselleen haluamansa sijaisen silloin, kun hän tarvitsee sijaisapua poronhoitotöihin sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden takia. Työkyvyttömyyden voisi osoittaa lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella. Sijainen ei voisi olla työsuhteessa poronhoitajaan eikä hän voisi olla tämän perheenjäsen. Sijaisapua voisi käyttää enintään 90 päivänä kalenterivuodessa.

Laki koskisi poronhoitajaa, jolla on maatalousyrittäjän eläkevakuutus sekä omistuksessaan vähintään 50 lukuporoa joko yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvan lapsen kanssa. Pakollisesti eläkevakuutettuja, vaadittavan porolukumäärään omistavia poronhoitajia oli noin 790 vuonna 2012-2013. Jatkossa noin 150 poronhoitajan arvioidaan käyttävän sijaisapua vuosittain.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 13. marraskuuta. Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 0295 163 401Tillbaka till toppen