Pressmeddelanden

Makens inkomster slutar påverka arbetsmarknadsstödet

SHM
Pressmeddelande 27.12.2012 11.30

Den för pappan öronmärkta ledigheten förlängs

SHM
Pressmeddelande 20.12.2012 12.14

Pandemrix-ersättningarna finansieras delvis av staten

SHM
Pressmeddelande 20.12.2012 12.13

Krigsinvalidernas rätt till sluten heltidsvård breddas

SHM
Pressmeddelande 20.12.2012 12.12

Ojämställd fördelning av vårdledigheterna

SHM
Pressmeddelande 10.12.2012 11.59

Växande popularitet för medling vid brott och tvister

SHM
Pressmeddelande 5.12.2012 10.42