Coronaviruset i Finland

Den 17 november hade 86,2 procent av Finlands befolkning i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 80,6 procent åtminstone två vaccindoser.

I slutet av vecka 45 vårdades sammanlagt 147 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem 110 på bäddavdelningar och 37 på intensivvårdsavdelningar. Från augusti till utgången av oktober har personer som inte är vaccinerade tagits in för specialiserad sjukvård 19 gånger oftare än personer som fått båda vaccindoserna, och för intensivvård 33 gånger oftare. 

En lägesbild gällande coronaviruset och ett pressmeddelande i anslutning till den publiceras på torsdagar, och samtidigt hålls också social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds gemensamma coronainfo. Den senaste lägesrapporten ger en bild av epidemins utveckling i Finland.

•    Information och lägesbilder som gäller coronavirusepidemin (på finska)

Vaccineringen pågår i hela landet. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen.

Nyaste uppdatering 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.