Coronaviruset i Finland

Under senhösten 2021 har epidemiläget snabbt försämrats. Behovet av sjukhusvård och belastningen på hälso- och sjukvården har ökat avsevärt, vilket också äventyrar behandlingen av andra sjukdomar. Kriterierna för samhällsspridning uppfylls nu i hela Finland.

Statsrådet har fattat ett principbeslut om att ta i bruk en nationell nödbromsmekanism. I hanteringen av covid-19-epidemin återgås det till omfattande restriktioner och rekommendationer som styrs genom lagstiftning som gäller hela landet. 

Den senaste lägesrapporten, pressmeddelande och coronainfo ger en bild av epidemins utveckling i Finland.

Vaccineringen pågår i hela landet. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen.

Nyaste uppdatering 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.