Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronavirusfall har ökat oroväckande mycket under de senaste veckorna

Social- och hälsovårdsministeriet
17.9.2020 10.00
Pressmeddelande 210/2020

Antalet nya coronavirusfall har ökat i Finland under den senaste veckan. Inom flera sjukvårdsdistrikt har det konstaterats flera inhemska smittokluster och smittkedjor.

Under de senaste två veckorna var incidensen av nya fall 10,2 per 100 000 invånare. Andelen positiva fall av testerna har stigit till 0,5%. 

Största delen av de nya smittorna har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Förra veckan har nya fall och flera nya smittkedjor konstaterats bl.a. i sjukvårdsdistrikten i Päijänne-Tavastland, Mellersta Finland, Södra Savolax och Birkaland. 

Man måste noggrant följa med och utvärdera hur situationen utvecklas. En eventuell ny aktivering av epidemin måste bekämpas på olika sätt.

Incidensen av nya sjukdomsfall har ökat 

Under den senaste uppföljningsveckan (vecka 37) anmäldes 326 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, medan man under föregående vecka (vecka 36, perioden 31.8–6.9) anmälde 236 nya fall. Vecka 37 var incidensen av nya fall 5,9 per 100 000 invånare, medan den var 4,3 den föregående veckan.  

Det sammanlagda antalet fall under de två senaste veckornas uppföljningsperiod (veckorna 36–37) var 562 nya fall, medan det sammanlagda antalet fall under de två föregående veckorna (veckorna 34–35, perioden 17.8–30.8) var 335 nya fall. 

Incidensen av nya fall på 14 dagar var 10,2 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden (veckorna 34–35) 6,0 fall per 100 000 invånare. Incidensen har alltså ökat tydligt under de senaste veckorna.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,20–1,25 (sannolikhetsintervallet 90 %). 

Smittfall från hemlandet klart vanligare än de som härstammar från utlandet 

Under de senaste veckorna har det i Finland konstaterats allt fler omfattande smittokluster och massexponeringar som härstammar från Finland och som har lett till fortsatt smittspridning. Största delen av de nya fallen har samband med sedan tidigare kända smittkedjor på olika håll i landet. 

I cirka 47% av de nya sjukdomsfallen har smittan kommit från hemlandet och i cirka 7% från utlandet. Bakgrundsinformationen baserar sig på uppgifter som lämnats av 15 sjukvårdsdistrikt och som omfattar över 310 fall vecka 37. Bland dem som smittats i hemlandet är smittkällan känd i cirka hälften av fallen. Smittor har förekommit i synnerhet på fritiden, i sociala kontakter i samband med hobbyer och studier.

Den senaste rapporten från gruppen för lägesbilder och modeller och de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

I Finland har det fram till den 16 september 2020 konstaterats 8750 coronavirusfall. Sammanlagt 339 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. Antalet personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 7700, det vill säga över 85 procent av de konstaterade fallen av smitta. 

Under den senaste uppföljningsperioden (vecka 37, perioden 7.9–13.9) har epidemiläget varierat mycket regionalt sett. Nya lokala och omfattande smittokluster och smittkedjor har i betydande grad ökat antalet fall och incidensen i vissa regioner. Det är värt att notera att i sjukvårdsdistrikt där befolkningsunderlaget är litet ökar också ett litet antal nya smittfall incidensen avsevärt.

Å andra sidan har smittorna kunnat spåras väl och smittkedjorna brytas i en del av de regioner där smittor konstaterats under de föregående veckorna. I vissa regioner har situationen varit lugn under en längre tid.

Antalet patienter som får sjukhusvård är fortsättningsvis litet: den 16 september 2020 vårdades sammanlagt 14 patienter på sjukhus, av vilka tre var i intensivvård. 

Antalet positiva prover har ökat 

Laboratoriernas testningskapacitet är för närvarande cirka 20 000 prover per dag och det tas många prover sett i relation till hela befolkningen. På nationell nivå gjordes det vecka 37 färre coronatester än under föregående vecka, cirka 6000–12 000 coronatest per dag. Vecka 37 var andelen positiva fall av de testade proverna 0,5%. Denna siffra har stigit sedan de senaste veckornas låga siffror (0,2–0,3%). 

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, docent, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen