Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber regionerna lämna uppgifter om beredskapen för åtgärder för att motverka coronavirussmitta i en eventuell upptrappningsfas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2020 14.56 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 17.00
Pressmeddelande 216/2020

Social- och hälsovårdsministeriet samlar med kort varsel riksomfattande uppgifter om läget gällande coronavirusepidemin inom varje sjukvårdsdistrikts område samt om de åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar som de regionala myndigheterna vidtar för att förhindra en eventuell upptrappning och spridning av epidemin.

I ett brev av den 23 september 2020 ber social- och hälsovårdsministeriet de regionala myndigheterna att lämna in beredskapsplaner och planer för genomförande av åtgärder till Institutet för hälsa och välfärd redan fredagen den 25 september. Institutet för hälsa och välfärd sammanställer rapporterna för social- och hälsovårdsministeriet senast den 28 september.

I sitt brev uppmanar social- och hälsovårdsministeriet dessutom kommunerna, samkommunerna, sjukvårdsdistrikten, Institutet för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverken och Ålands landskapsregering att effektivisera sina åtgärder inför epidemilägets eventuella utveckling mot upptrappningsfasen. Därtill ber ministeriet att omedelbart effektivisera planeringen och genomförandet av åtgärderna enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att förhindra spridningen av den infektion (covid-19) som orsakas av coronaviruset.

Ministeriets uppmaning baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds lägesbild över epidemin, som visar att antalet covid-19-fall har ökat tydligt i Finland i september. Det finns en klar risk att epidemin övergår till den upptrappningsfas som avses i statsrådets principbeslut av den 3 september 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade redan tidigare denna månad, den 10 september, ett styrningsbrev om hur de regionala myndigheterna ska organisera sig för att fatta beslut om åtgärder för bekämpning av smittsamma sjukdomar. Organiseringen har skett under ledning av sjukvårdsdistrikten.

Regionernas beredskap och åtgärder ska utgå från statsrådets principbeslut

Handlingsplanerna ska grunda sig på epidemifaserna enligt statsrådets principbeslut av den 3 september 2020. Planerna och införandet av åtgärderna ska integreras i de regionala beredskapsplanerna.

I fortsättningen ska sjukvårdsdistrikten varje vecka rapportera om läget inom sitt område till Institutet för hälsa och välfärd, som en gång i veckan sammanställer uppgifterna för ministeriets bruk.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected]
Tuija Kumpulainen, avdelningschef, [email protected]
Pasi Pohjola, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen