Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev om genomförandet av de rekommendationer och begränsningar som krävs för coronavirusepidemin i regionerna

Social- och hälsovårdsministeriet
15.9.2020 10.02
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev om genomförandet av handlingsplanen för att bromsa coronavirusets spridning i regionerna. Handlingsplanen ska vara ett styrmedel för genomförande av rekommendationerna och begränsningarna enligt hybridstrategin efter den första fasen av coronavirusepidemin. Ministeriet bemyndigades att utfärda planen genom regeringens principbeslut av den 3 september.

Ett centralt element i handlingsplanen är regionala åtgärder och begränsningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar och de regionala servicesystemens beredskap.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ligger ansvaret för beredning, bedömning och beslutsfattande hos sjukvårdsdistrikten, kommunerna och samkommunerna. Även regionförvaltningsverken har särskilt fastställda uppgifter och ansvar för att övervaka verksamheten. I landskapet Åland sköts dessa uppgifter i främsta hand av landskapet och dess myndigheter. Institutet för hälsa och välfärd är styrande nationell expertmyndighet.

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar 

  • sjukvårdsdistrikten att utan dröjsmål vidta åtgärder för att organisera myndigheternas arbete i sin region och att bereda sig på att genomföra nödvändiga åtgärder.
  • regionförvaltningsverken att se till att man i regionen tar i tu med och organiserar beredningen, bedömningen och beslutsfattandet. Regionförvaltningsverken uppmanas också att delta i åtgärderna enligt sina lagstadgade ansvarsområden.
  • Institutet för hälsa och välfärd att delta i den regionala samordningen inom ramarna för sina ansvarsområden.
  • kommuner och samkommuner att delta i den regionala samordningen inom ramarna för sina ansvarsområden.

Samarbetet mellan myndigheterna och säkerställandet av informationsgången mellan dem är centralt för att principerna i statsrådets hybridstrategi och verksamhetsplan ska lyckas.

Mer information

Tuija Kumpulainen, avdelningschef, [email protected]
Jaska Siikavirta, direktör

Tillbaka till toppen