Hoppa till innehåll
Media

Nordisk utredning: Arbetarskyddstillsynen måste förbereda sig på nya arbetarskyddsrisker 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2020 11.03
Pressmeddelande

I dag har en första samnordisk utredning publicerats om vilken inverkan megatrender har på arbetslivet och på vilket sätt förändringarna i arbetslivet påverkar arbetarskyddstillsynen. 

Det har gjorts många utredningar om hur arbetet kommer att se ut i framtiden, men i tidigare utredningar har man inte fokuserat på arbetarskyddet och arbetarskyddstillsynen. Utredningen är väl underbyggd, eftersom den ger arbetarskyddsmyndigheterna praktiska rekommendationer om beredskap för framtiden. 

Dessa praktiska rekommendationer utgör grunden för utvecklandet av de nordiska arbetarskyddsmyndigheternas förmåga att svara på utmaningarna inom arbetarskyddet när arbetet och arbetslivet förändras. 

Megatrenderna har en stor betydelse också för arbetarskyddet

Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har en enorm betydelse för hur, var och när arbetet utförs. Befolkningsutvecklingen leder till en försämring av försörjningskvoten, när andelen arbetande befolkning minskar. Miljö- och klimatförändringen leder till att produktionsprocesserna och konsumtionsbeteendet förändras, vilket i sin tur leder till att vissa yrken helt omformas eller försvinner.

Den tekniska utvecklingen medför nya och kanske ännu delvis okända risker. Till exempel förebyggandet av olycksfall i arbetet orsakade av robotar och en bedömning av riskerna med robotik är en del av framtidens arbetarskydd.

Arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar inom kvinnodominerade branscher, till exempel social- och hälsovården, förutsätter att arbetarskyddet särskilt fokuserar på arbetarskyddsfrågor som gäller kvinnor. Dessutom kräver de nya arbetssätten samt förändringen av begreppet arbetstid att arbetarskyddstillsynens åtgärder riktas på rätt sätt och förnyas; när det gäller unga håller också hela begreppet förvärvsarbete på att förändras. 

Coronaviruspandemin har visat på vilket sätt smittsamma sjukdomar kan påverka säkerheten i arbetet. Trygga och sunda arbetsförhållanden kan garanteras endast genom tillräcklig skyddsutrustning och en omsorgsfull riskbedömning. I fortsättningen måste man också inom arbetarskyddet fästa större uppmärksamhet vid pandemiberedskapen.

Utredningen har gjorts av det nordiska forskningsprojektet om framtidens arbetsliv i Norden. Gruppen består av sex arbetslivs- och arbetarskyddsexperter från olika nordiska länder.

Mer information

Päivi Mattila-Wiro, tfn +358 295 163 476, [email protected]


 

Tillbaka till toppen