Pressmeddelanden

Utkomststödet föreslås höjas

SHM
Pressmeddelande 5.10.2011 10.11

Preciseringar i fastställandet av garantipensionen

SHM
Pressmeddelande 29.9.2011 10.53

Narkolepsiläkemedel omfattas av specialersättning

SHM
Pressmeddelande 18.8.2011 11.08

Egenkontrollen av privata socialtjänster stärks

SHM
Pressmeddelande 21.7.2011 10.53

Ersättningstaxan för sjuktransporter stiger

SHM
Pressmeddelande 21.7.2011 10.38