Pressmeddelanden

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2015 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 13.11.2014 13.44

Ny lag klarlägger bostadsbidragssystemet

SHM
Pressmeddelande 13.11.2014 13.35

Renskötarnas vikariehjälp blir permanent

SHM
Pressmeddelande 13.11.2014 13.30

Arbetspensionspremierna för år 2015 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 12.11.2014 14.36

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2015

SHM
Pressmeddelande 12.11.2014 12.39

Förbättringar i stipendiaternas pensionsförsäkring

SHM
Pressmeddelande 6.11.2014 13.25