Hoppa till innehåll
Media

Kompetenskrav för skyddshemspersonal

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2015 12.38
Pressmeddelande 101/2015

En ny förordning inför kompetenskrav för de anställda vid skyddshem. I och med reformen förbättras och förenhetligas kvaliteten på verksamheten vid skyddshem på olika håll i Finland. Skyddshemstjänster som håller hög standard ökar också individens och gemenskapens känsla av trygghet. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2015.

I förordningen fastställs utbildningsvillkoren för skyddshemspersonal och hurdan praktisk erfarenhet de anställda ska ha. Villkoren ska beaktas i samband med rekrytering av ny personal. Anställda med gedigen arbetserfarenhet inom branschen, men ingen formell behörighet, ska före utgången av 2019 skaffa sig utbildning i enlighet med förordningen.

I förordningen förpliktas skyddshemmen att för sin personal göra upp en utbildningsplan i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Avsikten är att säkerställa att den som producerar skyddshemstjänster regelbundet ordnar yrkesinriktad utbildning för sin personal. Med tanke på kundservicen är det ytterst viktigt att de anställda är kompetenta och motiverade i sitt arbete.

Ytterligare information

Heidi Manns-Haatanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 329, [email protected]

Tillbaka till toppen