Hoppa till innehåll
Media

Ansvaret för medlingstjänster koncentreras till Institutet för hälsa och välfärd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2015 15.06
Pressmeddelande 100/2015

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ska från och med den 1 januari 2016 ordna medling i brott och i vissa tvister. Till dess är det regionförvaltningsverken som har ansvaret för att ordna medlingstjänster.

Syftet med att koncentrera skyldigheten att ordna medlingstjänster till Institutet för hälsa och välfärd är framför allt att säkerställa en enhetlig praxis och styrning för att ge medborgarna tillgång till lika medlingstjänster av samma kvalitet i hela landet. Medlingstjänster erbjuds överallt i Finland och även framöver är det kommuner, sammanslutningar och föreningar som tillhandahåller tjänsterna.

Vid medling är det fråga om en avgiftsfri tjänst där det ordnas möjlighet för den som är misstänkt för ett brott och brottsoffret att genom en opartisk medlares förmedling mötas i förtrolighet. Avsikten är att behandla de psykiska och materiella skador som ett brott orsakat offret och att på eget initiativ försöka komma överens om åtgärder för att gottgöra dessa skador. Medlingen kan vara antingen ett parallellt eller ett kompletterande förfarande till straffprocessen. Ett av de viktigaste målen med medling är att förebygga återfall i brott.

Närmare uppgifter om medling i brott- och tvistemål och om medlingstjänster finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Medling i brott- och tvistemål (THL)

Ytterligare information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63343, [email protected]
Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550, [email protected]

Tillbaka till toppen