Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om asbestrivningsarbete förtydligas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2015 13.28
Pressmeddelande 102/2015

I framtiden kräver asbestrivningsarbete tillstånd av arbetarskyddsmyndigheten. Förutsättningarna för att bevilja tillståndet förblir i huvudsak oförändrade.

Med tillståndssystemet vill man se till att asbestrivningsarbete endast utförs av sådana aktörer som förmår göra arbetet på ett säkert sätt. Man börjar föra ett register över beviljade asbestrivningstillstånd.

Arbetarskyddsmyndigheten skapar också ett register över personer som har kompetens att utföra asbestrivningsarbete. 

Arbetstagare som utför asbestrivningsarbete förutsättas ha lämplig yrkesexamen eller en del av den. Registreringen av kompetenta asbestrivningsarbetstagare främjar säkerheten och minskar grå ekonomi.

All slags asbest är skadlig för hälsan. Asbestfibrer kan via inandningsluften hamna i lungorna eller i andra delar av kroppen. Det finns ingen minimigräns för säker exponering. Ju långvarigare exponeringen är, desto större är risken att bli sjuk. 

Det största antalet arbetsrelaterade dödsfall i Finland orsakas fortfarande av asbest.

Regeringen gav en proposition till riksdagen om ärendet torsdagen den 21 maj. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

Direktör Antti Janas, tfn 0295 163 501, [email protected]

Tillbaka till toppen