Hoppa till innehåll
Media

Arbetarskyddstillsynen fungerar bra - tillsynen borde förenhetligas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2015 13.30
Pressmeddelande 107/2015

I en internationell utvärdering beröms Finlands arbetarskyddstillsyn bland annat för det fungerande trepartssamarbetet, rätt uppställda mål och kompetenta arbetarskyddsinspektörer.

Bedömarna hittade saker som bör utvecklas särskilt vad gäller förenhetligandet av tillsynsförfaranden. Det förekommer skillnader mellan regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd bland annat i fråga om tillsynen av dokumenteringen av riskbedömningen och utarbetandet av agendor för inspektionsbesök.

Dessutom rekommenderade bedömarna att man gör fler inspektioner och ökar samarbetet både mellan olika ansvarsområden för arbetarskydd och mellan arbetarskyddstillsynen och företagshälsovården.

Utvärderingsgruppens rekommendationer beaktas i följande fyraårsplan för ansvarsområdena för arbetarskydd för 2016-2019. Även tillsynsanvisningarna och utbildningen av inspektörerna utvecklas.

Utvärderingen gjordes av en utvärderingsgrupp som EU:s yrkesinspektörskommitté tillsatt.

Ytterligare information

Överdirektör Leo Suomaa, tfn 0295 163 449, [email protected]
Överinspektör Hannele Jurvelius, tfn 0295 163 486, [email protected]

Tillbaka till toppen