Hoppa till innehåll
Media

SHM, FPA, Kommunförbundet och THL informerar
Digitaliseringen öppnar helt nya dörrar till hälsovårdstjänster för medborgarna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2015 9.00
Pressmeddelande 98/2015

Elektroniska tjänster förbättrar människors möjlighet att sköta om sin egen hälsa och sitt välbefinnande samt få nya typer av tjänster inom social- och hälsovården oavsett var de bor och oberoende av tjänsteproducent. Den nationella utvecklingsstrategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen som utarbetats under ledning av social- och hälsovårdsministeriet betonar medborgarens aktivitet och möjlighet att påverka.

FPA utvecklar tjänster som kompletterar det växande antalet Kanta-tjänster. När tjänsten är klar 2017 kommer människor att kunna spara personliga uppgifter om sitt välmående och sin hälsa i den nationella databasen.  Uppgifterna kan sparas via nätet eller olika elektroniska tjänster samt direkt kompatibel utrustning.  

”Redan nu mäter och sparar människor många slags uppgifter om sitt välmående och sin livskompetens. I framtiden kan de enkelt flytta över uppgifter om till exempel sitt blodtryck till ett tryggt och säkert ställe”, säger social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee när hon beskriver de tjänster som håller på att byggas upp. 

Användarna behåller alltid rätten att förvalta sina egna uppgifter: de kan ge sina uppgifter till den yrkesutbildade personal som betjänar dem, själv utnyttja sina uppgifter eller radera dem om de så vill. 

Elektroniska tjänster förändrar verksamheten och ger inbesparingar 

Med hjälp av de nya typerna av tjänster som bygger på medborgarnas egna aktivitet kan man minska den växande efterfrågan på förebyggande tjänster och säkerställa att alla får de tjänster de behöver i framtiden. Det förutsätter också att verksamhetssätten hos dem som arbetar inom social- och hälsovården förändras. 

”Det är viktigt att man i utvecklingen av de elektroniska tjänsterna beaktar välfungerande samarbete mellan social- och hälsovården och andra kommunala välfärdstjänster. Det går inte att uppnå målen i bunkrar”, påminner Tarja Myllärinen som är direktör för Kommunförbundet. 

De nya tjänsterna beräknas spara in betydligt på samhällets resurser. Lagstiftningen förnyas också så att den inte utgör ett hinder för utvecklingen av de nya tjänsterna och utnyttjandet av elektroniska tjänster.

Helheten byggs genom samarbete

Samarbete är nyckelordet när tjänsterna utvecklas. Helheten utgörs av nya elektroniska tjänster som har utvecklats av offentliga och privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården och medborgarnas egna uppgifter om sitt välmående samt kommuner, företag och tredje sektorn. Sådana håller redan på att utvecklas i många organisationer och de grundar sig på nationellt och regionalt samarbete i enlighet med utvecklingsstrategin. I fortsättningen kommer möjligheterna att utnyttja uppgifterna gemensamt att förbättras med hjälp av en nationell databas.

Det ger även företag nya möjligheter på ett internationellt sett betydande sätt. I fortsättningen kommer man till exempel att kunna spara information från olika uppföljningsanordningar och mobilapplikationer och utveckla innovativa nya tjänster.

Kanta-tjänsterna produceras av FPA och utgörs för tillfället av elektroniska recept, Läkemedelsdata-basen, Patientdataarkivet och informationshanteringstjänsten samt tjänsten Mina Kanta-sidor. THL styr kommuner, samkommuner, producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster och tillverkare av patientdatasystem i genomförandet av nationella datasystemtjänster för social- och hälsovården. 

Ytterligare information

kanslichef Päivi Sillanaukee, SHM, tfn 0295 163 356, [email protected]
utvecklingschef Maritta Korhonen, SHM, tfn 0295 163 344, [email protected]
direktör Mikael Forss, FPA, tfn 020 634 1326, [email protected]
direktör Tarja Myllärinen, Kommunförbundet, tfn 09 771 2602, [email protected]
direktör för informationstjänsterna Pekka Kahri, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 6146, [email protected]

Information som stöd för välfärden och de reformerade tjänsterna – nationell utvecklingsstrategi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3568-6 

Kanta-tjänsterna 
http://www.kanta.fi/sv/

Tillbaka till toppen