Andra ansökningsomgången

Den andra ansökningsomgången för statsunderstöd för Finlands program för hållbar tillväxt ordnades 1.9 – 6.10.2022.

Den 8 december 2022 beviljade social- och hälsovårdsministeriet cirka 255 miljoner euro i statsunderstöd för projekt för hållbar tillväxt för åren 2023–2025. Statsunderstödet gällde åtgärderna i pelare 3 och 4.

Vad statsunderstödet beviljades för beskrivs närmare i projektguiden. Stödet kan användas till utgången av 2025 i pelare 4, och till utgången av 2024 i pelare 3. Statsunderstödet beviljades utan självfinansieringsandel till det fulla beloppet av alla de kostnader som berättigar till statsunderstöd. 

Ansökningsmaterial

Blanketter för ansökan om utbetalning

Material för infomöten

Anvisningar

Vanliga frågor (på finska)

Under Vanliga frågor och svar finns svar på frågor om programmet för hållbar tillväxt.

 

Mer information

Kirsi Paasovaara, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA Telefon:0295163012   E-postadress: