Kestävän kasvun ohjelman valtionavustushakuun liittyvät kysymykset

Hankkeen kustannukset ja hankinnat

Arviointi ja raportointi

Investointi 1

Investointi 2

Investointi 3

Investointi 4

Pilari 3, Työkykyohjelma

Pilari 3, IPS

Arviointitutkimuksen ja Kanta-pilotin valtionavustushakuun liittyvät kysymykset

Lisätietoja

Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163012