Kestävän kasvun ohjelman valtionavustushakuun liittyvät kysymykset

Kestävän kasvun ohjelman valtionavustushakuun liittyvät kysymykset on koottu dokumenttiin, jota päivitetään tarvittaessa.

Lisätietoja

Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA Puhelin:0295163012   Sähköpostiosoite: