STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu sosiaali- ja terveysministeriön antamat koronavirustilannetta koskevat päätökset, viranomaisohjeet ja suositukset. Osa näistä perustuu valmiuslakiin, osa muuhun lainsäädäntöön, kuten tartuntatautilakiin ja terveydensuojelulakiin. 

Ohjeet on ryhmitelty niin, että ensin ovat toistaiseksi voimassa olevat ohjeet ja sen jälkeen väliotsikolla erotettuna kumotut ohjeet. 

Toistaiseksi voimassa olevat ohjeet ja suositukset: 

Vanhentuneet ja kumotut viranomaisohjeet, päätökset ja suositukset: