STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu sosiaali- ja terveysministeriön antamat koronavirustilannetta koskevat päätökset, viranomaisohjeet ja suositukset. Osa näistä perustui valmiuslakiin, osa muuhun lainsäädäntöön, kuten tartuntatautilakiin ja terveydensuojelulakiin. 

Koronaviruksen vuoksi vallinneet poikkeusolot Suomessa päättyivät 16.6.2020. Sen jälkeen valmiuslain nojalla annetut päätökset, viranomaisohjeet ja suositukset eivät enää ole olleet voimassa. 

Tällä sivulla ohjeet on ryhmitelty niin, että väliotsikot erottelevat toistaiseksi voimassa olevat ohjeet vanhentuneista ohjeista. 

Toistaiseksi voimassa olevat ohjeet ja suositukset: 

Vanhentuneet ja kumotut viranomaisohjeet, päätökset ja suositukset: