STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu sosiaali- ja terveysministeriön antamat koronavirustilannetta koskevat päätökset, viranomaisohjeet ja suositukset. Osa näistä perustuu valmiuslakiin, osa muuhun lainsäädäntöön, kuten tartuntatautilakiin ja terveydensuojelulakiin. 

Muiden hallinnonalojen viranomaisohjeet ja päätökset

Vanhentuneet ja kumotut viranomaisohjeet, päätökset ja suositukset: